• (021) 57658

پر بازید ترین دوره ها

اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط كار - HSE

اهداف دوره : HSE حرف اول كلمات Health (بهداشت) ، Safety (ايمني) و Environment (محيط زيست) است كه متولي و عهده دار كليه مسائل مربوط به بهداشت ك

مهارت های هفتگانه ICDL - سطح اول

اهداف دوره : در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موف

شش سيگما

اهداف کلی دوره عواملی از قبیل پویایی محیط کسب و کار، تنوع و پیچیدگی سلائق مشتریان، افزایش سهم محصولات و خدمات نوآورانه در اقتصاد و کمرنگ شدن مرزهای